ජැක්සන් හුස්ම ගත්තේ යාලුවෝ රෝහලට දීපු මැෂින් එකෙන්. ජැක්සන්ගේ පුතාගෙන් අනාවරණයක්

“ජැක්සන් ඇන්තනී හුස්ම ගත්තේ ඔහුගෙ පවුලේ ඥාතීන් මිතුරන් විසින් මුදල් එකතුකර කොළඹ ජාතික රෝහලට ලබා දුන් ජීවිතාධාර යන්ත්‍රයෙන්. ” බව සජිත ඇන්තනි සිය පියාගේ අවමංගල්‍යය අවස්ථාවේ ස්තූති කතාවේ දී ප්‍රකාශ කර සිටියේය. ජැක්සන් ඇන්තනිගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද සිදුකෙරුණා. ඒ රාගම ශුද්ධවූ පේදුරු හා පාවුළු දේවස්ථානයේ දී ය. අති විශාල ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම කලාකරුවාගේ …

ජැක්සන් හුස්ම ගත්තේ යාලුවෝ රෝහලට දීපු මැෂින් එකෙන්. ජැක්සන්ගේ පුතාගෙන් අනාවරණයක් Read More »