ජනාධිපති I.M.F. සහන දිනාගැනීමට සමත් වීමෙන් විපක්ෂයට සටන් පාඨ අහිමි වුනා

රට ආර්ථික අර්බුදයෙන් මුදවා ගැනිම සදහා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලින් අපේක්ෂිත සහන ලබා ගැනිම සදහා ජනාධීපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පරිණත දේශපාලන ආර්ථිකය ඥාණය ප්‍රධාන හේතුව වු බව ක්‍රිඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රෝහණ දිසානායක පවසයි. විපක්ෂයේ ඇතැම් දේශපාලනඥයින් මේ රට යහපත් අතට හැරෙන එකට විරුද්ධ බවත්, රට යහපත් තත්ත්වයට පැත්වූ පසු විපක්ෂයට දේශපාලනයට සටන් පාඨ නැතුව …

ජනාධිපති I.M.F. සහන දිනාගැනීමට සමත් වීමෙන් විපක්ෂයට සටන් පාඨ අහිමි වුනා Read More »