22ට අඩු ස්ත්‍රී දූෂකයන්ගේ දඬුවම් අඩු කරන්න එපා! – මන්ත්‍රීවරියෝ ඉල්ලති

ස්ත්‍රී දූෂණවලට වරදකරුවන් වන වයස අවුරුදු 22ට අඩු පුද්ගලයන්ට ලිහිල් දඬුවම් දීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනාවට විරෝධය පෑමට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරියන්ගේ කාන්තා සංසදය තීරණය කර තිබෙනවා. එවැනි යෝජනාවක් පනත් කෙටුම්පතක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවයි, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරියන්ගේ කාන්තා සංසදයේ උප සභාපතිනි, රෝහිණී විජේරත්න සඳහන් කරන්නේ. අවුරුදු 16ට අඩු …

22ට අඩු ස්ත්‍රී දූෂකයන්ගේ දඬුවම් අඩු කරන්න එපා! – මන්ත්‍රීවරියෝ ඉල්ලති Read More »