බදු ලිපිගොනු විවෘත නොකරන අයට 50,000 දඩ ගහනවාද – මුදල් රාජ්‍ය ඇමති උත්තර දෙයි

වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ හැඳුනුම් අංකය (TIN) ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වුවද, එම ක්‍රමයට අනුගත නොවනා අයට රු. 50,000 කදඩ මුදලක් පැනවීම මෙම අවස්තාවේදී ක්‍රියාත්මක නොකරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි. අද පෙරවරුවේ රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ රටේ අනාගතය සහ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීම …

බදු ලිපිගොනු විවෘත නොකරන අයට 50,000 දඩ ගහනවාද – මුදල් රාජ්‍ය ඇමති උත්තර දෙයි Read More »