රුපියල් අට කෝටියක් වංචාකළ බවට රාජාංගනයේ සද්ධාරතන හිමියන්ට චෝදනා

සුරකිමු ලංකා ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමියන් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ල හා ජනාධිපතිවරයාගේ මවට අසභ්‍ය වචනයෙන් බැණවැදීමේ චෝදනාව සම්බන්ධව පෙරේදා (28 වැනිදා) රාත්‍රියේ රාජාංගණයේ සද්ධාරතන හිමියන්ට එරෙහිව රුපියල් කෝටි අටකට අධික මුදලම් වංචා කිරිම සම්බන්ධ චෝදනා එල්ලවී ඇති බව වාර්තාවේ. එංගලන්තයේ දානපතියකු විසින් විහාරස්ථානය ඉදිකිරීමට බැංකු ගිණුම්වලට බැරකළ රුපියල් කෝටි අටක් අස්ථාන ගත …

රුපියල් අට කෝටියක් වංචාකළ බවට රාජාංගනයේ සද්ධාරතන හිමියන්ට චෝදනා Read More »