සංගීතඥ ආර්. මුත්තුසාමිගේ සේයාරුව විවෘතවීම 19 දා.

මෙරට සංගීත ක්ෂ්‍රේත්‍රයට විශාල මෙහෙයක් සිදුකළ ප්‍රවීන සංගීතඥ ආර්. මුත්තුසාමිගේ සේයාරුවක් මෙම ජනවාරි 19 දා ගුවන්විදුලියේ කුමාරතුංග මැදිරියේදී විවෘතවීමට නියමිතය.1926 දී ඉන්දියාවේදී හින්දු භක්තික පවුලක උපත ලබනා ආර්, මුත්තුසාමි වයස 05 සිටම වයලීන හා වාද්‍ය භාණ්ඩ වාදනයේදී හැකියාව පෙන්වීය. ඉන්දියානු චිත්‍රපට වල වාදනය ඉදිරිපත් කළ ඔහු මෙරට පළමු චිත්‍රපටය වන කඩවුණු පොරොන්දුවේ වාදනයට ද එක්විය. …

සංගීතඥ ආර්. මුත්තුසාමිගේ සේයාරුව විවෘතවීම 19 දා. Read More »