බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය ශ්‍රී ලංකන් යානයකින් ශ්‍රි ලංකාවට

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය සිය චාරිකාව සඳහා ශ්‍රීලංකන් එයාර් ගුවන් යානයකට ගොඩවූ බව එම ගුවන් සේවය එක්ස් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි . ශ්‍රී ලංකාව අතර 75 වසරක රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා සැමරීම සමරණු වස් මෙහි පැමිණෙන බ්‍රිතාන්‍ය කුමරිය පිළිගැනීම සඳහා මේ වනවිට සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර ඇය දෙදිනක් ශ්‍රී …

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය ශ්‍රී ලංකන් යානයකින් ශ්‍රි ලංකාවට Read More »