ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් තෙත්බිම් කළාප දෙකක් රම්සාර් තෙත්බිම් ලෙස නම්කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්‍යාන දෙයක් සහ ස්වාභාවික රක්ෂිතයක් රැම්සාර් සම්මුතිය යටතේ නව තෙත් බිම් කළාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සැලසුම් කර ඇතිබව වාරිමාර්ග, වනජීවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ප්‍රකාශ කරයි. පෙබරවාරි 02 දිනට යෙදෙන ලෝක තෙත් බිම් දිනය නිමිත්තෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව සඳහන් කළාය. ඒ අනුව …

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් තෙත්බිම් කළාප දෙකක් රම්සාර් තෙත්බිම් ලෙස නම්කෙරේ. Read More »