විපක්ෂ නායක මාව පාර්ලිමේන්තු කමිටුවලින් ඉවත්කළේ අරක්කු මුදලාලිලාගේ බලපෑමට

ආරම්භයේ සිට රජයට බිලියන ගණනින් ලාබ උපාය දුන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති තනතුරෙන් තමා ඉවත් කිරීම පළිගැනීමක් බව එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක පවසයි . අරක්කු මුදලාලිලා හා සීනි හොරුන්ගේ අතකොලු බවට පත් දේශපාලඥයන් විසින් තමා එම තනතුරින් ඉවත්කළ බව ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය . මෙම …

විපක්ෂ නායක මාව පාර්ලිමේන්තු කමිටුවලින් ඉවත්කළේ අරක්කු මුදලාලිලාගේ බලපෑමට Read More »