බුද්ධික ටින්ඩර් එකට ඇවිත්

ටින්ඩ්ර් කියන්නේ සහකරුවන් හොයන යෙදුමක්‍ ය. එහි තමාට ඕනෑම ආකාරයේ සහකරුවෙකු සොයා ගත හැකිය. බුද්ධික පතිරණ එහි ගොස් ඇත්තේ ඔහුට ගැලපෙන සහකරුවන් සෙවීමට නොවේ යැයි කිව හැක්කේ කාටද.ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන ධනුෂ්ක ගුණතිලක ද වැඩ වරද්දා ගත්තේ ටින්ඩර් ගොස් සහකාරියක් සොයාගැනීමට යාම නිසා ය. මෙම සිදුවීම පසුගිය සමයේ බොහෝ කතාබහට ලක්විය. එනම්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් …

බුද්ධික ටින්ඩර් එකට ඇවිත් Read More »