අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර සඳහා ලඟදීම අළුත් නීතියක් .

අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබව සිදුවෙන මුත්, ඒවායේ අක්‍රමිකතා මඩින්නට මෙරට නීති සම්පාදනය වී නොමති බව වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවසීය. මෙම හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත්වන පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය හරහා නව පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කළේය . “ලෝකය පුරා ඔන්ලයින් ව්‍යාපාර …

අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර සඳහා ලඟදීම අළුත් නීතියක් . Read More »