තායිලන්තයේදී බිහිවූ ලංකාවේ ජාතික වාර්තාව

හංසනී ගෝමස් තායිලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී කිලෝග්‍රෑම් 49 බර පන්තියේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත්ව තිබෙනවා. ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ ශූරතා තරගාවලිය මේ දිනවල තායිලන්තයේ දී පැවැත්වෙන අතර මෙය ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියක් ලෙසද ක්‍රියාත්මක වනවා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරග වැදුණු හංසනී ගෝමස් ස්නැච් ක්‍රමයට කිලෝග්‍රෑම් 76ක බරක් ඔසවමින් නව …

තායිලන්තයේදී බිහිවූ ලංකාවේ ජාතික වාර්තාව Read More »