නතාෂාගේ මෝඩාභිමානී නැරඹුවන් පසුපස සී.අයි.ඩිය ලුහුබඳී

දැනට අත් අඩංගුවේ පසුවන නතාෂා එදිරිසූරිය විසින් පවත්වනු ලැබූ මෝඩාභිමානී නම් ප්‍රහසන ප්‍රසංගය නැරඹීමට පැමිණි පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ අරඹා තිබේ. ඇය එම ප්‍රසංගයේදී ඇය විසින් විසින් බුදුන්ට අපහාස කරනලද බව පාර්ශව කිහිපයක් විසින් පොලිසියට පමිණිළි ඉදිරිපත්කර තිබුනි. පසුව ඇය විදෙස් ගතවීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් …

නතාෂාගේ මෝඩාභිමානී නැරඹුවන් පසුපස සී.අයි.ඩිය ලුහුබඳී Read More »