ලාංකේය රුපවාහිනී වංශ කතාවට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරන ‘මොනරා ටීවී’ හෙට සිට

ලයිකා ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන නාලිකාවක් ලෙස ‘ මොනරා ටීවී ‘ හෙට දිනයේ එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එම නාලිකාවේ නාලිකා ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ලයිකා ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ රුපවාහිනී නාලිකා සමුහයේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානියා ද වන බුද්ධික වික්‍රමාදරයි. මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රභලයෙකු වන බුද්ධික වික්‍රමාදර දශක දෙකකට පෙර ITN මාධ්‍ය ජාලය සමඟ එක්වූ අතර ඉන් පසුව MTV නාලිකා …

ලාංකේය රුපවාහිනී වංශ කතාවට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරන ‘මොනරා ටීවී’ හෙට සිට Read More »