ලයිට් කැපූ මිහින්තලේ ලක්ෂ 35 ක හිඟ විදුලි බිල ගෙවන්නට ස.ජ.බ එකඟවෙයි

මිලියන 3.5 ක හිඟ විදුලි බිල නොගෙවීම නිසා මිහින්තලා පුද බිමේ විදුලිය අද (03) දහවල් විසන්ධි කිරීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබේ. මිහින්තලා රජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය වලවා හැංගුණවැවේ ධම්මරතන හිමිපාණන් කියා සිටියේ මිහින්තලා රජමහා විහාරස්ථානයේ මිහිඳු සෑය ඉදි කිරීම වැනි සංවර්ධන කටයුතු රාශියක් සිදු කෙරෙමින් පවතින මොහොතක තමයි මෙම විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුකර …

ලයිට් කැපූ මිහින්තලේ ලක්ෂ 35 ක හිඟ විදුලි බිල ගෙවන්නට ස.ජ.බ එකඟවෙයි Read More »