ලේක් හවුස් සහ රූපවාහිණී සභාපතිවරු ගෙදර යයි

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිට තමන් දරමින් සිටි ලේක්හවුස් සභාපති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත. ඔහු තම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන වෙත බාර දී ඇති බව අමත්‍යශ ආරංචි මාර්ග පවසයි . එමෙන්ම ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ධූරය දරනා ඩබ්ලිව්.බී. ගනේගලද සිය ඉල්ලා අස්වීම අද දිනයේදී ජන මාධ්‍ය ඇමතිවරයා වෙත බාර දීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.