සුපිරි ක්‍රීඩකයන් හතරක් මග හැර ඔස්ට්‍රෙලියාව නව ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව එළිදක්වයි

ඔස්ට්‍රෙලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය 2024-25 වර්ෂවලට අදාලව ජාතික කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීමට නියමිත පිරිමි ක්‍රීඩකයින්ගේ ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාල කාලසීමාවට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රීඩකයන් 23න් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ලැයිස්තුවක් ප්‍රසිද්ධ කර ඇති අතර එහි ඉකුත් කාලසීමාවේ ඔස්ට්‍රෙලියාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් ම මග හැරීම ක්‍රීඩා ලෝකයේ දැඩි කතාබහකට ලක්ව තිබෙනවා. එම ක්‍රීඩකයන් සිව් …

සුපිරි ක්‍රීඩකයන් හතරක් මග හැර ඔස්ට්‍රෙලියාව නව ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත්තුව එළිදක්වයි Read More »