”සතියක් ඇතුළතදී මරල හංගනවා” හිටපු ජනාධිපති මහින්දට තර්ජනයක්

කොළඹ 7 විජේරාම මාවතේ පිහිටි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ නිවස ඉදිරිපිට කෑගසමින් කළහාකාරී ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයකු කුරුඳුවත්ත පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බව වාර්තාවේ. හිටපු ජනාධිපතිවරයා සතියක් ඇතුළත සොයා ගැනීමට නොහැකි වන ආකාරයට මරා දමන බවට මෙම පුද්ගලයා කෑගසා තර්ජනය කර අතිබව වාර්තාවේ. මෙම පුද්ගලයාට හිටපු ජනපතොගේ නිළනිවස ඉදිරිපිට තර්ජනාත්මක ආකාරයෙන් හැසිරෙනු දුටු ඒ ආසන්නයට …

”සතියක් ඇතුළතදී මරල හංගනවා” හිටපු ජනාධිපති මහින්දට තර්ජනයක් Read More »