මේජර් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එච්.කේ.එස් පීරිස් යුධ හමුදා මාණ්ඩළික ප්‍රධානී ලෙස පත්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නව මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස ගජබා රෙජිමේන්තුවේ මේජර් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එච්.කේ.එස් පීරිස් පත්කර ඇත. 2023 දෙසැම්බර් 16 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම පත්කිරීම කර ඇති බව වාර්තා වේ. මීට පෙර ඔහු බටහිර ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති ලෙස සේවය කර ඇත. 1969 ජුනි 6 වැනි දින උපත ලද ඔහු පානදුර ශාන්ත අන්තෝනි පිරිමි පාසලේ සහ …

මේජර් ජෙනරාල් ඩබ්ලිව්.එච්.කේ.එස් පීරිස් යුධ හමුදා මාණ්ඩළික ප්‍රධානී ලෙස පත්වෙයි. Read More »