අණ්ඩුවට එක්වීමට මෛත්‍රී කැමැත්ත පලකරයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ තමා ආඩුවට එක්වීමට සූදානම් බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසයි . එහෙත් ඊට පෙර තමාට ජනාධිපතිම ලබාදිය යුතු බව ඔහු පවසයි . ජනාධිපති කමින් මෙහා දෙයක් තමා පිළිනොගන්න බවත් බවත්, ආණ්ඩුවේ අගමැති හෝ අමාත්‍යධුර ලබා ගැනීමේ කිසිදු උවමනාවක් තමාට හෝ තම පක්ෂයට නැති බව ඔහු අවධාරණය කළේය. දේශපාලන පක්ෂවල බෙදී …

අණ්ඩුවට එක්වීමට මෛත්‍රී කැමැත්ත පලකරයි Read More »