ඇමරිකාව නොමිලේ දුන්න බෙහෙත් සඳහා ලංකාවෙන් අනුමැතිය ගන්න පුදුම දුකක් වින්දා

ඕස්ට්‍රෙලියාවේ හා ස්විස්ටර්ලන්තයේ හි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු නිමවා1988 පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් දේශපාලනයට පැමිණි මහින්ද සමරසිංහ අනතුරුව ආණ්ඩුවේ මෙන්ම විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකකම් හා කැබිනට් ඇමතිධූර 05 ක් ඇතුළු ඇමතිධුර 07 ක් දැරුවේය. රටවල් 168 කට අදාළ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංවිධානයේ මානව හිමිකම් කමිටුවේ ඡන්දයෙන් පත්වූ සභාපති ලෙස ද රටට ගෞරව ගෙනා ඔහුගේ ඇමෙරිකානු තානාපතිකම හරහා කල කී …

ඇමරිකාව නොමිලේ දුන්න බෙහෙත් සඳහා ලංකාවෙන් අනුමැතිය ගන්න පුදුම දුකක් වින්දා Read More »