රතිඤ්ඤා පත්තු කරන්නට හේතුව මෙන්න

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ශ්‍රී ලංකාව ගිවිසුම් ගතවූ පසු රට පුරා ජනතාව රතිඤ්ඤා දල්වා ඇත්තේ ණය මුදලක් ලැබීමේ නිසා නොවන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කරයි. එසේ ජනතාව සිය සතුට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව වසරක පමණ කාලයක් තිස්සේ පැවැති බංකොලොත් භාවයෙන් මිදීම නිසා බවදොහු සඳහන් කළේය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගිවිසුම් ගත වීමෙන් …

රතිඤ්ඤා පත්තු කරන්නට හේතුව මෙන්න Read More »