පීඩාවට පත්ව සිටිනා ජනතාව තවත් පීඩාවට පත්කරනා වර්ජන නතර කරන්න – ලාල් කාන්ත ඉල්ලයි.

ජනතාව තව තවත් පීඩාවට පත් කිරීමේ වැඩ වර්ජන මේ මොහොතේ සුදුසු නැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කේ. ඩී ලාල් කාන්ත පවසයි. එමෙන්ම එවැනි වර්ජන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිසේත්ම අනුමත නොකරන බව ඔහු අවධාරණය කළේය. සියලු කම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සාධාරණව පක්ෂය විසින් පිළිගන්නා නමුත් වැඩවර්ජනය කළ යුත්තේ ජනතාවගේ පැත්තේ හිඳිමින් ජනතාවගේද …

පීඩාවට පත්ව සිටිනා ජනතාව තවත් පීඩාවට පත්කරනා වර්ජන නතර කරන්න – ලාල් කාන්ත ඉල්ලයි. Read More »