91 කට මරු කැඳවූ මහ බැංකු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වරදකරුට ජනපති සමාව

91 කට මරු කැඳවූ මහ බැංකු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වරදකරුට ජනපති සමාව 1996 වර්ෂයේ පුද්ගලයින් 96 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරු වී සිටී එල්.ටී.ටී.ඊ. සැකකරුවෙකුට ජනපති සමාව හිමිව ඇති බව වාර්තා වේ. සෙල්ලයියා නවරත්නම් නැමැති එම පුද්ගලයාට සහ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම ව සිටි එස්. ෂන්මුගරාජා …

91 කට මරු කැඳවූ මහ බැංකු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වරදකරුට ජනපති සමාව Read More »