කැලණිය සිසුවා මියගියේ විශ්වවිද්‍යාලයේ වරදින්ද ?

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිව්වන වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකු ඊයේ (24) රාත්‍රි ඇතිවු හදිසි අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසු මියගොස් තිබෙනවා. එම සිසුවා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට ගිලන්රථ හෝ වෙනත් වාහනයක් විශ්වවිද්‍යාලය තුළ නොතිබීම හේතුවෙන් ඔහු රෝහල්ගත වීම ප්‍රමාද වු බවට චෝදනා කරමින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් එහි පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් ද ආරම්භ කර තිබෙන බව වාර්තා …

කැලණිය සිසුවා මියගියේ විශ්වවිද්‍යාලයේ වරදින්ද ? Read More »