කෙහෙළියට එරෙහි විශ්වාසභංග විවාදය අද ඇරඹේ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිව විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය අද (6) සිට සිකුරාදා (08) දක්වා දින තුනක දී පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු තේරීම් කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව අද පෙරවරු 09.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වෙනු ඇති.