මගීන් 379 රැගත් ජපාන ගුවන් යානයක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි. (Vedio)

ටෝකියෝ හි හනේඩා ගුවන් තොටුපළේ ධාවන පථය මත අද සිදුවූ අනතුරකින් ජපාන ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයක් ගිනිගැනීමට ලක්ව මුළුමනින්ම විනාශව ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. NHK හි වීඩියෝ දර්ශනයන්ට අනුව ගුවන් යානයේ ජනේල වලින් ගිනිදැල් පිටවන ආකාරයත්, යානය මුළුමනින්ම ගිනිගෙන විනාශව යන ආකාරයත් දැකගත හැක. හොකයිඩෝ සිට ගුවන් ගත වූ යානය හනේඩා …

මගීන් 379 රැගත් ජපාන ගුවන් යානයක් ගිනිගෙන විනාශ වෙයි. (Vedio) Read More »