තමිල්නාඩුවේ ගවයන් හීලෑ කරනා ජල්ලිකට්ටු ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වදෙයි

ලොව පුරා වෙසෙන දෙමළ ජනයා විසින් සමරනු ලබන අස්වනු මංගල්‍යය වන තෛපොංගල් උත්සවය සමරනු වස් සංවිධනය කරනා ලද විශේෂ උත්සවයක් ත්‍රිකුණාමළයේදී ඊයේ පවත්වනු ලැබීය . මින් පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ දැකගත නොහැකිවූ ගවයන් හීලැ කිරීමේ ”ජල්ලිකට්ටු” ක්‍රීඩාවද ඊට ඇතුළත්ව තිබීම විශේෂත්වයක් විය. ඒ අනුව තමිල්නාඩුවෙන් පිටත ප්‍රථම වරට ජල්ලි කට්ටු ක්‍රීඩාව පැවැත්වූ ස්ථානය ලෙස ත්‍රිකුණාමළය ඉතිහාසයට …

තමිල්නාඩුවේ ගවයන් හීලෑ කරනා ජල්ලිකට්ටු ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වදෙයි Read More »