ව්‍යාජ immunoglobulin ගෙන ආ සමාගමේ ප්‍රධානියා අත් අඩංගුවට

ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත්කරමින් immunoglobulin නම් ප්‍රතිදේහ ඖෂධය ආනයනය කර ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හැරිමට කටයුතු කළ සමාගමේ කළමණාකරු අත් අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමත්ව ඇත. මෙම සිද්ධියට අදාල සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස මාළිගාවත්ත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කළ නියෝගයකට අනුව මෙම අත් අඩංගුවට ගැනිම සිදුකර ඇත. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන් …

ව්‍යාජ immunoglobulin ගෙන ආ සමාගමේ ප්‍රධානියා අත් අඩංගුවට Read More »