හැඩ තරමට හොඳ නැති Icon of the Seas නෞකාවට පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය.

Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you go on…. 1997 වර්ෂයේ දී ජේම්ස් කැමරන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ටයිටැනික් සිනමාපටයේ අඩංගු මෙම ගීතය ඇසෙත්ම අපේ මතකයට නැගෙන්නේ, ජැක් සහ …

හැඩ තරමට හොඳ නැති Icon of the Seas නෞකාවට පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය. Read More »