හෝටලයට ගිනි තැබූ සංචාරකයා ඒ ගින්නෙන්ම පිළිස්සි රෝහලේ .

වැලිගම ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිකේතනයක ලැගුම්ගෙන සිටි විදේශිකයකු සහ එහි හිමිකරු අතර ඇතිවූ ආරවුලක් දුරදිග යාම නිසා එම සංචාරකයා හොටල් හිමියාට තියුණු ආයුධයකින් පරදි ඇති බව වාර්තා වෙයි . පහරදීමෙන් පසු පසු විදේශිකයා තමා සිටි කාමරයට ගිනි තබා ඔහුද ද එම ගිනි ගොඩට පැන ඇත. පසුව කෝටල් හිමියා සහ එහි සිටි අනෙක් අය එක්වී ඔහු රෝහල්ගතකර …

හෝටලයට ගිනි තැබූ සංචාරකයා ඒ ගින්නෙන්ම පිළිස්සි රෝහලේ . Read More »