හිරුණිකාට වෘතීය සමිති නායක කමක්

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී, සමගි වනිතා බලවේගය ජාතික සංවිධායිකා හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර සමස්ත ලංකා සමගි පෞද්ගලික සේවක සංගමයේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇත. පෞද්ගලික අංශය නියෝජනය කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ වෘත්තිමය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම, ඔවුන් බලගැන්වීම සහ ඔවුන් ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා සමස්ත ලංකා සමගි පෞද්ගලික සේවක සංගමය පිහිටවනු ලැබූ අතර හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර පත් කොට ඇත්තේ එහි පළමු …

හිරුණිකාට වෘතීය සමිති නායක කමක් Read More »