හැටන් – කොළඹ මාර්ගය ගිලා බසී ගමනා ගමනය අවදානම්

පසුගිය දින කිහිපයේ අඛණ්ඩව ඇද හැලෙනා වර්ෂාව නිසා කඳුකර මාර්ග බරපතල අවදානමකට ලක්වෙමින් පවති . ඊයේ රත්‍රියේදීද අධික වර්ෂාා නිසා කොළඹ – හැටන් A7 මාර්ගයේ ගිනිගත්හේන හින්දු කෝවිල ආසන්නයේ විශාල ප්‍රදේශයක් ඊයේ පෙරවරුවේ ගිලා බැසීමට ලක්ව ඇතිබව හැටන් පොලිසිය පවසයි මාර්ගයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා තනි මංතීරුවක ගමනාගමනයට අවසර ලබාදී ඇති මුත් මීට පෙර ඛාදනයට ලක්ව …

හැටන් – කොළඹ මාර්ගය ගිලා බසී ගමනා ගමනය අවදානම් Read More »