රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතීත්වය මට දෙනවාට ඇතැම් අය බය වුනා

තමන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය ලැබුණේ දැඩි සටනකින් පසුව බව සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පැවසීය. තමා එම තනතුරට පාත්වීම වලකන්නට ඇතැම් පාර්ශව දැඩි උත්සාහයක් දැරූ බව ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය. “දැඩි සටනකින් පසුව නැවතත් රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතීත්වය මාහට හිමිවුණා. මා මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කළ …

රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතීත්වය මට දෙනවාට ඇතැම් අය බය වුනා Read More »