ගෑස් මිල ලොකු ගණනකින් වැඩි කරනා බවට ඉඟියක්

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගැනීමේ දී හෙටට නියමිත මිල සංශෝදනයේදි මෙරට ගෑස් මිලෙහි ද සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් සිදුවනු ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් පැවසීය. ඔහු පැවසීය . පසුගිය අගෝස්තු මස 04 වන දින සිදුවූ ගෑස් මිල සංශෝධනයේ දී මිල ඉහළ දැමීමට නියමිත ව තිබුණ ද පාරිභෝගික ජනතාවට සිදුවන …

ගෑස් මිල ලොකු ගණනකින් වැඩි කරනා බවට ඉඟියක් Read More »