ගනේමුල්ලේ සංජීවගේ අවි ගබඩාවක් වත්තල පාසැලකින් සොයාගනී .

වත්තල ප්‍රදේශයේ පාසලක ක්‍රිකට් භාර ගුරුවරයාගේ කාමරයේ සඟවා තිබීයදී ටී 56 ගිනි අවියක් සොයාගැනීමට පොලීසිය සමත්ව ඇත. මෙම ගිනි අවිය සංවිධානාතමක අපරාධකරුවෙක් වන ගනේමුල්ලේ සඦීවට අයත්බව මුලික විමර්ශණ වලින් තහවුරු වු බව බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි . මෙම ගිනි අවිය සමග එම කාමරය තුළ තිබි ටී 56 ගිනි අවි සඳහ යොදාගන්නා මැගසින් 04ක් සහ …

ගනේමුල්ලේ සංජීවගේ අවි ගබඩාවක් වත්තල පාසැලකින් සොයාගනී . Read More »