ගාලු මුවදොර ආහාර වෙළෙන්දන් ලියාපදිංචි කෙරේ.

ගාලු මුවදොර ආහාර අලෙවියේ නිරත වෙළෙඳුන් ලියාපදිංචියට පියවර ගෙන තිබෙන බව කොළඹ නගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය රුවන් විජයමුණි සඳහන් කළේය එලෙස ලියාපදිංචි කර ඔවුන්ට ”ලියාපදිංචි ආහාර පරිහරණය කරන්නා” යනුවෙන් සඳහන් හැඳුනුම්පතක්ද ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව ඔහු පැවසීය . ගාලු මුවදොර ආහාර අලෙවි කරන ස්ථාන වල තිබෙන අපිරිසිඳු භාවය සම්බන්ධව ජනතාවගෙන් ලැබුණු …

ගාලු මුවදොර ආහාර වෙළෙන්දන් ලියාපදිංචි කෙරේ. Read More »