පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම වැඩිවෙයි

නිල දරිද්‍රතා රේඛාව අනුව එක් පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ එක් පුද්ගලයෙකුට සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා මසකට අවශ්‍ය අවම වියදම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 17,014ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. කෙසේ නමුත් එම අගය ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේ දී …

පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම වැඩිවෙයි Read More »