නවතලා නෑ – සුරාබදු බලපත්‍ර දෙන්නේ අලුත් පාරකින්

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීම නතර කර නොමැති බව පවසනවා. අදාළ බලපත්‍ර ලබාදීමේ කටයුතු නිසි ක්‍රමවේදයක් යටතේ සිදුකිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා. සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීම නතර කර ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. “සුරාබදු බලපත්‍ර ලබාදීම අපි ඉතාමත් ක්‍රමානුකූල ක්‍රමයකට තමා …

නවතලා නෑ – සුරාබදු බලපත්‍ර දෙන්නේ අලුත් පාරකින් Read More »