කිරිඳි ඔයෙන් හමුවු අලි හිස ගැන තොරතුරකට තෑග්ගක්

කුඩාඔය, තෙලුල්ල ජනපදයේ කිරිඳි ඔයෙන් ගොඩගත් අලියා වෙඩි තබා ඝාතනය කර අති බව පස්චාත් මරන පරීක්ෂණයෙන් තහවුරුවූ බව වනජීවී ආරංචි මාර්ග පවසති. දකුණු පළාතේ සහකාර වනජීවී සංරක්‍ෂක උපුල් ඉන්ද්‍රජිත් පැවසුවේ, පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිදුකළ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පශු වෛද්‍ය ආනන්ද ධර්මකීර්ති විසින් වෙඩි උණ්ඩ දෙකක් සොයා ගෙන ඇති බව ය. මෙම අලියා වෙඩි තබා ඝාතනය …

කිරිඳි ඔයෙන් හමුවු අලි හිස ගැන තොරතුරකට තෑග්ගක් Read More »