පාස්කු දේව මෙහෙයන්ට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාස්කු දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් කිතුනු දේවස්ථානවල ආරක්ෂාවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරමින් දේව මෙහෙයන් සඳහා පැමිණෙන පුද්ගලයන් හා ඔවුන්ගේ ගමන් මලු පරීක්ෂාව ඇතුළු දේවස්ථානවල ඉල්ලීම පරිදි ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් යොදන ලෙස පොලිස්පතිවරයා සියලු ම කොට්ඨාස භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් වෙත උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තා වනවා. මෙම ආරක්ෂක සැලැස්ම යටතේ, ප්‍රාදේශීය ත්‍රිවිධ හමුදා කඳවුරු භාර නිලධාරීන් ද …

පාස්කු දේව මෙහෙයන්ට විශේෂ ආරක්ෂාවක් Read More »