විපක්ෂ නායකගේ ගෙදර ‘වසර අටක්ම ඉන්නේ’ පිටස්තරයෙක්

විපක්ෂ නායකවරයාට හිමි නිල නිවෙසේ වසර 8ක පමණ කාලයක සිට රැඳී සිටින්නේ ආර් සම්බන්ධන් මහතා බව වාර්තා වනවා. පසුගිය යහපාලන රජයේ ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් 2019 පෙබරවාරි 26 වැනිදා ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුව මෙම නිවෙස සම්බන්ධන් මහතාට ලබාදී තිබෙනවා. 2015 අගෝස්තු පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් පසු ආර් සම්බන්ධන් මහතා …

විපක්ෂ නායකගේ ගෙදර ‘වසර අටක්ම ඉන්නේ’ පිටස්තරයෙක් Read More »