කෙහෙළියගේ කාලේ ගහපු ගේම් තවමත් ගහනවා.

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ වංචා දූෂණ ක්‍රියා රැසක් සිදු වූ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ (GMOF) සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසයි. මේ වන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට නව අමාත්‍යවරයෙකු පත්කර අතත්, පෙර පැවති වංචනික ක්‍රියා යම් තරමකට පවතින බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ …

කෙහෙළියගේ කාලේ ගහපු ගේම් තවමත් ගහනවා. Read More »