දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩබලන පොලිස්පති ධූරයට

ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මාස තුනක කාලයක් පොලිස්පති ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා පත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ග පවසයි. සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා පොලිස්පති ධුරයෙන් ඉකුත් විසිපස්වන දින විශ්‍රාම ගියේය. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති ධුරයේ වැඩ බැලීමට පත් කිරීමෙන් පුරප්පාඩු වන බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරය සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය …

දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩබලන පොලිස්පති ධූරයට Read More »