ජපානයේ Daihatsu සමාගම සිය වාහන නිෂ්පාදනය අත්හිටුවයි

Toyota සමාගමට අනුබද්ධව දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් පවත්වාගෙන ඩයිහට්සූ සමාගම සිය අවසාන කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන කටයුතු පසුගිය 19 වනදා සිට නතර කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. එම සමාගම නිපදවූ මාදිලි 64 කට බලපෑ ආරක්ෂිත සහ තත්ත්ව පරීක්ෂණයන් හී මතුවූ ගැටළු නිසා මෙම තත්ත්වය උදාවූ බව පැවසේ. නිෂ්පදන ප්‍රමිතිය පහත වැටීම නිසා 1989 තරම් ඈත …

ජපානයේ Daihatsu සමාගම සිය වාහන නිෂ්පාදනය අත්හිටුවයි Read More »