චාමර වීරසිංහ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ.

ප්‍රකට ගායක චාමර වීරසිංහ අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ. දින කිහිපයක සිට රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවමින් සිටි ඔහු මෙවන විට එහි දැඩි සත්කාර එකකයට ඇතුළු කඑඅ ඇතිබව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි. චාමර වීරසිංහගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන නමුත් ඔහු දැඩි වෛද්‍ය අදීක්ෂණයේ සිටිනා බව එම ආරංචි මාර්ග වඩි දුරටත් පවසයි . …

චාමර වීරසිංහ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ. Read More »