මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කරන රියදුරන් අල්ලනට CCTV මෙහෙයුමක්

කොළඹ නගරයේ ස්ථානගතකර ඇති CCTV පද්ධතිය ඔස්සේ මාර්ග නීති කඩ කරන රියදුරන් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහනක් ජනවාරි 22 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පැවසීය . රථවාහන කොට්ඨාශයේ CCTV පද්ධතිය මගින් හඳුනාගන්නා වැරදි පිළිබඳ වීඩියෝ සාක්ෂි ඒවා සිදුකරන ලද ස්ථනයට අදාල පොලිස් ස්ථානය වෙත යොමු කරන බවත් එම වැරදි සඳහා දඩ පත්‍රිකා රියදුරන්ට නිකුත් …

මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කරන රියදුරන් අල්ලනට CCTV මෙහෙයුමක් Read More »