කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ”කැම්පස් රේඩියෝ” වෙතින් පාසැල් සිසුන්ට සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක්

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ, ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයෙහි, ජනමාධ්‍යනාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කැම්පස් රේඩියෝව මඟින් සංවිධානය කරන “පවුර” සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ දෙවැනි අදියර පසුගියදා (26) සාර්ථක ලෙස නිමා විය. මෙවර සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වූයේ අවිස්සාවේල්ල ශ්‍රී සුධර්මාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන් පරිශ්‍රයේදීය. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන 10, 11 වසරවල සිසුන් අරඹයා මෙවර සම්මන්ත්‍රණය දියත් කළ අතර මෙහි මූලිකම අරමුණ වූයේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ …

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ”කැම්පස් රේඩියෝ” වෙතින් පාසැල් සිසුන්ට සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් Read More »