බෙලිඅත්තේ පස් දෙනෙකු මරුවාට තවත් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට.

බෙලිඅත්ත අධිවේගී පිවිසුම අසලදී සිදුවූ පංච පුද්ගල ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් තවත් සැකකරුවන් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. සැකකරුවන් දෙදෙනකු හුංගම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර මාතර කොට්ඨාස අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් මාතර දී තවත් එක් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ, වයස අවුරුදු 28, 42 සහ 58 …

බෙලිඅත්තේ පස් දෙනෙකු මරුවාට තවත් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට. Read More »