ප්‍රතිවාදීන් 10,000 හිරේ දමා සීක් හසීනා බංග්ලාදේශ මැතිවරණය ජයගනී

බංග්ලාදේශ මහ මැතිවරණයෙන් අගමැතිනී සීක් හසීනා සහ ඇය නායකත්වය දෙන අවාමි ලීගය පහසු ජයක් හිමි කරගත්තේය. අගමැතිනී සීක් හසීනා මෙවර ජය හිමි කරගත්තේ පිටපිට සිව්වැනි වරටයි. සීක් හසීනාගේ ආණ්ඩුවක් යටතේ සාධාරණ මැතිවරණයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව පවසමින් විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම් විසින් මෙම මැතිවරණය වර්ජනය කරනු ලැබීය. ඊයේ(07) පැවති බංග්ලාදේශ මහ මැතිවරණයට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා …

ප්‍රතිවාදීන් 10,000 හිරේ දමා සීක් හසීනා බංග්ලාදේශ මැතිවරණය ජයගනී Read More »